Informació institucional

Més de 25 anys de lluita contra la violència masclista a Cornellà de Llobregat

L’abordatge de totes les manifestacions de la violència masclista constitueix una de les prioritats polítiques de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Des de sempre ha estat un dels principals objectius a treballar per combatre aquesta xacra social, tant de forma directa amb les dones, a través de l’educació amb els i les joves, com amb la sensibilització del conjunt de la societat mitjançant un ampli ventall d’activitats reivindicatives i de sensibilització.
L’any 1995 es constitueix el Consell Municipal de la Dona i es crea el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones amb l’objectiu de disposar al municipi d’una espai de referència per a les dones que pateixen o han patit violència masclista, no només per informar i assessorar, sinó amb els recursos necessaris per desenvolupar accions per tal de promoure la igualtat i lluitar contra la discriminació per raó de sexe.
En aquest sentit, els ajuntaments, com a administració més propera, som el marc idoni per dur a terme una actuació coordinada amb les institucions i els professionals que intervenen en l’atenció de les víctimes. Hem estat pioners en el desplegament de mesures i serveis d’intervenció, atenció o suport a les dones en situacions de violència, constituint espais de coordinació amb el món associatiu i establint protocols d’actuació i circuits d’intervenció que han estat un element important, per tal de millorar l’atenció cap a les dones, intercanviar conceptes i experiències i disposar d’una eina de treball conjunta.
A l’any 2000 vam aprovar el primer Protocol d’Actuació i Circuit d’Intervenció en Casos de Violència Masclista i ara presentem la seva tercera edició, demostrant la necessitat de revisió continua i l’afany de millora en les nostres actuacions i reflectint el compromís de totes les institucions que estem implicades en aquest tema, per donar una resposta global a les dones que pateixen aquest tipus de violència.

Què diu la llei?

La Llei 5/2008 del Dret de les dones a eradicar la violència masclista recull les actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme contra la violència masclista. La importància d’aquest instrument legal rau en el fet que posa al centre les dones com a subjectes de dret i considera la violència masclista com una greu vulneració dels seus drets humans i llibertats fonamentals, així com un impediment per assolir la plena ciutadania, la seva autonomia i llibertat.
Defineix la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, intimidacions o coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

El text reconeix la importància dels aspectes preventius i subratlla les mesures de sensibilització, prevenció i detecció precoç com a principis fonamentals en l’erradicació d’aquesta greu problemàtica social. Aquesta norma va estendre l’àmbit de protecció també a les filles i fills dependents; amplià les formes de la violència masclista -ja que inclou la violència econòmica, a més de les formes de violència masclista ja més conegudes (física, psicològica i sexual)-i els àmbits on s’exerceix (laboral, parella, familiar, i també social o comunitari), i amplià les formes d’identificació d’aquestes situacions, establint que no és imprescindible l’acreditació penal per accedir als drets reconeguts per la llei.

En quina línia treballem a Cornellà?

CIRD

(Centre d’informació i recursos per a les dones de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat)
El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) és un servei municipal que ofereix un espai d’acollida, informació, orientació, assessorament i suport a les dones del municipi que pateixen o han patit violència masclista.

Ofereix una atenció integral social, jurídica i psicològica per a les dones i els seus menors a càrrec.

DADES DE CONTACTE:
C. de Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18, 08940 Cornellà de Llobregat
Tel: 93 474 28 41
ladona@aj-cornella.cat / www.cornellaweb.cat

Protocol d’actuació I circuit d’intervenció en casos de violència de gènere

DEFINICIONS
El protocol d’actuació és un conjunt de procediments i accions elaborat i consensuat pels diferents agents implicats en l’atenció relacionada amb les dones que es troben en situació de violència masclista per tal de facilitar-ne la intervenció de forma coordinada i eficaç. És un instrument actiu que estableix les bases a partir de les quals queda definit un model d’intervenció compatible amb el que estableix la llei.
El circuit d’intervenció en casos de violència de gènere l’integra la xarxa de professionals de diferents serveis que coordinen l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere.
OBJECTIUS
Crear i establir les línies bàsiques d’actuació i intervenció en el treball amb les dones que pateixen o han patit violència de gènere.
Unificar criteris entre tots els àmbits i institucions que es troben implicats en aquest tema per tal d’arribar a solucions conjuntes, consensuades i coordinades en la tasca de la intervenció amb dones que pateixen violència masclista.
Promoure i coordinar accions i estratègies per facilitar l’eficàcia professional en l’atenció a les dones que pateixen violència de gènere.
Treballar de forma conjunta i coordinada entre les persones professionals dels diferents àmbits, per tal de millorar l’atenció cap a les dones i/o infants que pateixen violència masclista.
Atendre les dones de manera immediata amb l’agilitat que comporta la coordinació continuada entre serveis i professionals.

Comissió institucional sobre violència de gènere

La composició de la comissió és la següent:
A nivel municipal, per part de l’Ajuntament de Cornellà:

Departament d’Igualtat
Departament d’Acció Social
Departament d’Educació
Departament de Salut Pública
Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat.

Per part d’altres serveis i institucions municipals:

Mossos d’Esquadra de Cornellà de Llobregat.
Policia Nacional de Cornellà de Llobregat.
CSMA. Hospital Sant Joan de Déu. Programa de suport psicològic a les dones en situació de violència.
CSMIJ. Hospital Sant Joan de Déu. Programa TEVI de suport psicològic a infants testimonis de violència masclista.
SAP Baix Llobregat Centre. Institut Català de la Salut.
Federació D’Associacions de Veïns/es de Cornellà de Llobregat.
PAS SL Gestió de Serveis Psico-sòcio-sanitaris.
ASSIR. Atenció Salut Sexual i reproductiva. Institut Català de la Salut.
Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat
Delegades dels partits polítics representades en el Consell Municipal de la Dona.

Altres institucions i professionals:

Unitat de Suport a les víctimes. Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya.
Programa Intervenció Integral Contra la Violència Masclista. Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
Servei d’Intervenció Especialitzada. SIE Baix Llobregat. Generalitat de Catalunya.
Confederació Espanyola de Persones amb discapacitat Física i Orgànica.

La Comissió posa en marxa eines tècniques de caire pràctic que permeten una millor coordinació entre els diferents serveis que intervenen en el Circuit Municipal Contra la Violència Masclista i que permeten identificar i fer visible la violència masclista des d’una mirada compartida.

Què puc fer en cas de violència masclista?