Violència sexual

La violència masclista de naturalesa sexual va molt més enllà de les violacions. Engloba tots els actes d’abús realitzats pels homes a les dones relacionats amb la sexualitat,sense el consentiment de les víctimes o amb la intenció d’atemptar contra la seva dignitat.
Posa la lupa sobre la violència sexual i no en deixis passar ni una.

A més a més, les noves formes de comunicació a Internet han obert la porta a noves modalitats de violència sexual, com la sextorsió o el sexpreading.

La violència sexual és habitual que passi amagada, perquè les víctimes sovint senten vergonya i culpabilitat i fins i tot toleren els abusos, a causa d’elements culturals derivats del patriarcat. Recorda-ho, L’únic responsable de la violència sexual és qui l’exerceix i ningú no té cap dret sobre la teva llibertat sexual, ni tan sols la teva parella.

Slide Al llarg de la vida són un 4.4% les dones que manifesten haver patit assetjament sexual (mirades lascives, contacte físic no desitjat, exhibicionisme…) sent l’assetjador,en un 34.6%, una persona coneguda de la dona.

La violència sexual integra l’abús sexual i l’assetjament

L’abús sexual comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit, (inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició per mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional de relacions sexuals), amb independència de la relació que la persona agressora pugui tenir amb la víctima.
L’assetjament sexual defineix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat, d’índole sexual, que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

Indicadors de risc relacionats amb la violència sexual

Obligar-te a tenir relacions sexuals no desitjades.
Amenaçar-te per fer pràctiques o actes sexuals.
Impedir la protecció contra infeccions de transmissió sexual (ús del preservatiu)
Anul·lar la teva voluntat amb l’ús de drogues o substàncies químiques.
Forçar-tea tenir contacte físic no volgut (pessics, tocaments, petons…)
Fer comentaris sexuals ofensius.
Pressionar-te per tenir trobades sexuals de manera insistent.
Arraconar-te o perseguir-te amb proposicions o conductes sexuals.
Obligar-te a presenciar una masturbació o mostrar-te alguna part sexual del cos.
Obtenir, difondre o amenaçar-te de fer públiques imatges de contingut sexual.
A les xarxes socials, fer-se passar per un altre i demanar-te imatges amb contingut sexual.

Què puc fer en cas de violència masclista?